ایران و روسیه ۱۵ سند همکاری امضاء کردند

۱۵ سند همکاری در زمینه انتقال تکنولوژی تولید دارو، همکاری تحقیقاتی میان انستیتو پاستور و انستیتوهای تحقیقاتی روسیه و همکاری در خصوص ثبت شرکت های داروسازی در دو کشور ایران و روسیه امضا شد.

Powered by WPeMatico